ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ

Σολδάτος - Αλλάζουμε Πορεία - Λευκάδα - Καθαριότητα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Με το δήμο μας καθαρό από άκρη σε άκρη. Εφαρμόζουμε το συντομότερο δυνατό, μεταβατική λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, μέχρι την κατασκευή και οριστική λειτουργία της ΜΟ.Π.Α.Κ.

Σολδάτος - Αλλάζουμε Πορεία - Λευκάδα - Καθημερινότητα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Με τo δήμο μας φωτεινό στην πόλη και τα χωριά, με φροντισμένο οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια. Με προστατευμένα τα αδέσποτα και αξιοποιημένα τα πάρκινγκ επ’ ωφελεία πρώτα των μόνιμων κατοίκων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Mε ιδιαίτερη μεταχείριση πολυτέκνων, ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τακτική και δωρεάν διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και προληπτικού ελέγχου για τις γυναίκες. Έλεγχος υγείας και οδοντιατρικός έλεγχος, για μαθητές και μαθήτριες συμπληρωματικά προς την πολιτεία.

Απαιτούμε από την πολιτεία, την πλήρη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό του νέου Νοσοκομείου.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Με σταδιακή ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση, των σχολικών κτιρίων. Μεριμνούμε για την έγκαιρη εκτέλεση έργων συντήρησης. Αναβαθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

Διασφαλίζουμε μεσοπρόθεσμα την κάλυψη όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H Λευκάδα πρωτεύουσα πολιτισμού της βορειοδυτικής Ελλάδας. Με εξωστρέφεια και διασύνδεση των υποδομών μας, με ενίσχυση, διασύνδεση και προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής μας αναφοράς.

Άμεση προώθηση προϋποθέσεων για τις υλικοτεχνικές υποδομές, (θέατρο, κινηματογράφος).

Αξιοποίηση διακρατικών προγραμμάτων που αφορούν την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας των Επτανήσων και των πολιτιστικών επιρροών που έχει δεχθεί η Λευκάδα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με πρόσβαση όλων στον αθλητισμό. Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών. Αξιοποίηση όλων των γηπέδων ποδοσφαίρου του δήμου. Ανάπτυξη και στήριξη θαλασσίων αθλημάτων. Στήριξη των σωματείων όλων των αθλημάτων.

Διοργάνωση και στήριξη αθλητικών εκδηλώσεων. Αθλοτουρισμός.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Mε αξιοποίηση των πάρκινγκ του δήμου, επ’ ωφελεία πρώτα των μόνιμων κατοίκων. Ποδηλατόδρομοι στα πλαίσια της “βιώσιμης αστικής κινητικότητας”.

ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΗΜΟΣ

Mε ενίσχυση των ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών. Ασύρματο δίκτυο και έξυπνες εφαρμογές στην υπηρεσία της καθημερινότητας.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

(Περιβάλλον)με σύγχρονες προδιαγραφές για παιδικές χαρές και χώρους ποιοτικού πρασίνου. Με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής, σε συνεργασία με την Greenpeace.

Με ρεαλισμό και ευθύνη στο ζήτημα των ανεπιτήρητων ζώων.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

(BlueGrowth/Θαλάσσια πολιτική), Με σεβασμό και εξυπηρέτηση σε κάθε επίπεδο του Επισκέπτη που είναι προσωρινός κάτοικος. Είτε έρχεται οδικώς, είτε αεροπορικώς, είτε δια θαλάσσης. Γι αυτό λοιπόν και υποθαλάσσια σύνδεση. Με Μαρίνα στο Βλυχό

Ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, 12/μηνης προοπτικής, με προώθηση δράσεων προβολής θεματικών μορφών τουρισμού, δικτύωση και ενεργοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του δήμου.

Με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ιβαριών μας.

ΚΑΛΑΜΟΣ – ΚΑΣΤΟΣ

Mε μέριμνα, στήριξη και άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων της καθημερινότητας. Με συνεχή συνεργασία με τα συμβούλια των κοινοτήτων.

ΥΔΡΕΥΣΗ

οριστική επίλυση του ζητήματος της ύδρευσης μέσω της κατασκευής νέου αγωγού που ξεκινάει από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου, και την εν εξελίξει συνεργασία της Λευκάδας με τους δήμους των περιοχών Πρέβεζας και Άρτας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 

  • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε διαγωνισμού, κάθε προμήθειας, όλων των έργων.
  • Υποχρέωση των δημοτικών τεχνικών υπηρεσιών, να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των δημοτών που αφορούν την καθημερινότητά τους άμεσα, εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
  • Διεκδίκηση από την πολιτεία του πραγματικού μεριδίου της Λευκάδας στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σχολή με αντίκρισμα και όχι θνησιγενείς εξαγγελίες.
  • Εκστρατείες προβολής της αγοράς του δήμου μας σε συνεργασία με συλλόγους, σωματεία, φορείςκαι επιμελητήρια.
  • Συμμετοχή των δημοτών σε σώμα εθελοντών, για όλες τις δημοτικές δράσεις.