Παρεμβάσεις & τοποθετήσεις Τεχνοκρατών στην παρουσίαση της δημοτικής κίνησης «Αλλάξουμε Πορεία»