Παρουσίαση Ψηφοδελτίου δημοτικής κίνησης «Αλλάζουμε Πορεία»